joomla analytics

Logo vogelvrienden

Welkom op de Website van “De Vogelvrienden” Rucphen.

De Vogelvrienden Rucphen werden opgericht op 17 februari 1954 en is ontstaan uit enkele vrienden die wat vogels hielden.
“De Vogelvrienden” is een vereniging welke de vogelsport in de ruimste zin van het woord wil promoten.
In 1956 werd er aangesloten bij de Federatio.In 1960 werd overgeschakeld van Bond, dit werd het N.K.C.
( Nederlandse Kleurkanarie Combinatie.)
In 1964 werd wederom gewisseld van bond, toen werd aangesloten bij de N.B.v.V.(Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers) en kreeg de verenigingscode R27 toegewezen.
Tevens zijn “De Vogelvrienden” aangesloten bij de Kamer van Koophandel.

De Vogelvrienden zijn gehuisvest in Gemeenschapshuis M.F.A.Agora Markt 2 Rucphen.En telt al jarenlang een ledental van ongeveer 100 leden.Angora Rucphen

Elke eerste zondag van de maand wordt er een grote Internationale vogelbeurs georganiseerd welke steeds word bezocht door gemiddeld ruim 300 vogelliefhebbers uit binnen en buitenland.

Elke 2e zondag van de maand wordt er een bijeenkomst gehouden, dit door een ledenvergadering te houden, ook word er regelmatig een lezing gehouden en in de maand september is dat meestal een tafelkeuring welke verzorgd word door een 3tal gediplomeerde keurmeesters.

Sinds 1979 wordt er steeds een grote Internationale vogeltentoonstelling gehouden in de maand oktober.
Hier worden steeds tussen de 1600 en de 2000 vogels ingeschreven uit binnen en buitenland.
We zijn een actieve vereniging die zich allen in meer of mindere mate bezig houden met het houden en kweken van vogels.
De doelstelling van onze vereniging is om onze leden op alle mogelijke manieren hierin te ondersteunen.

We trachten dit te bereiken door:
- Het houden van vergaderingen en bijeenkomsten;
- Het organiseren van lezingen, dia en filmavonden;
- Het geven van voorlichting op het gebied van het houden en kweken van vogels;
- Het uitwisselen van ervaringen en resultaten;
- Het houden van Internationale vogeltentoonstellingen;