leeg

Aan linkerkant vind u de bestellijsten om ringen te bestellen.

Bestelformulier voor gewone ringen 2018.
Bestelformulier voor ringen voor beschermde vogels.
Deze bestelformulieren kunt u openenen, invullen en uitprinten.
Inleveren bij de ringencommissaris J. Michielsen, inclusief de betaling.
Houd er dus rekening mee dat ik deze voor de uiterste datum in mijn bezit moet hebben.
De bestellingen moeten uiterlijk op het bondsbureau zijn vòòr:

30-01-2018
31-03-2018
01-04-2018
15-05-2018

Het bestelformulier ringen voor beschermde vogels.
Houd u hierbij rekening mee dat uw burgerservice nodig is.
Vergeet ook niet om uw handtekening te plaatsen.
Zonder dit nummer en u handtekening kunt u geen ringen voor beschermde vogels bestellen.