leeg

       Het mooi gebogen ras “SCOTCH FANCY”            

Duidelijk als we de namen lezen als de Glasgow Don een Schotse kanarie en of the Girvin.

Naar de havenstad Girvin, hier is toch sprake van een duidelijke Schotse taal. Maar vooral in de omgeving van Glasgow waar de vogel “Glasgow Don” werd genoemd.

Maar zijn populaire naam “Cirkel vogel” was te wijten aan zijn gracieuze vorm evenals aan zijn geweldige grote postuur. Dus dit postuurras bestaat al ruim 185 jaar.

Hoewel de vorm van de Scotch Fancy in de loop van de jaren vele veranderingen heeft ondergaan, was altijd wel de halve maan cirkel, de gebogen of soms hoekige lijn, of ook wel de gedeeltelijke cirkel te zien in de postuurvogel.

Het lichaam van de oude Scotch was breder bij de schouders en de hals/nek was veel korter en voller. Ook was hij minder slank dan de postuurvogel die men nu kent.

Zo rond 1820 kwam er meer het type met de hoge rug, hij leek op de Belgische Bult kanarie. Maar dan zonder inval tussen schouders en zeker geen rechte rug. In die tijd stond ook in de standaard dat de borst los bevederd zou mogen zijn.

We moeten niet vergeten dat de invoer van de Belgische Bult toch altijd wel invloed is geweest op onze Scotch Fancy, en dat de historie van de Scotch nu toe parallel lopen met de Belgische Bult. Er is een periode geweest dat er negen a tien verschillende standaard modellen in omloop waren.

De twee wereldoorlogen hebben de Scotch Fancy maar zeker ook de andere postuurassen niet goed gedaan, en het ras was na 1945 bijna niet meer te zien op de tentoonstellingen in Groot Britannië, en ook daarbuiten natuurlijk. Het is vooral te danken aan enkele oude Scotch Kwekers zoals G.J.Rump en G.C. Lynch en ook vele andere die in de zeventiger jaren de Old Varieties Canary Associantion stichten. Deze stichting bevorderde de kweek van de oude postuur-rassen, waar onder de Scotch Fancy.

Mede hierdoor is dit postuurras weer in grote getallen op postuur en op onderlinge wedstrijden aanwezig.

De Old Varieties Canary Associantion heeft een nieuwe standaard ontwikkeld, dit houdt in dat het gebogen houdingras, zoals de Scotch Fancy nu is weer lijkt op de Glasdow Don. Er moet gestreefd worden naar vooral een sierlijke halve maanvormige postuurvogel. Met een klein ovaalvormig kopje, een fijne lange hals/nek, een lang slank lichaam met een gladde bevedering over het hele lichaam en mooie smalle staart.

De Scotch Fancy hoort bij de postuurrassen met een lengte van 17 cm. Alleen als deze vogel houding toont, kan er gekeken worden hoe de vogel verder is in de algemene zin volgens de standaardeisen.

Dus een mooie en goede tentoonstelling vogel. Vervolgens kijken we naar de losse elementen waaruit de standaard is samengesteld.

De houding van de Scotch moet als een cirkel rond de zitstok zijn, het boven gedeelte van de vogel moet over de zitstok en zijn staart moet onder de zitstok door. De vorm van de halve maan aannemend. Het lichaam moet rank meelopen in de halve ronding, dus geen gevulde of volle borstlijn, een rechte of vlakke rug vertonen. De vleugels moeten goed gesloten aansluiten op de stuit. De schouders moeten goed afgerond in het slanke lichaam naar hals/nek ongestoord overlopen, deze mogen niet er uitsteken of inval vertonen. Vanaf de rug gezien moet er een goede overgang zijn van kop, hals/nek over de schouders naar de cilinder (octaaf) vormige lichaam.

Als de Scotch een goede werkhouding aanneemt zijn de pootjes licht doorgezakt en naar achter de zitstok gebogen. Een beetje hangend aan de zitstok. Een ovale zitstok van 12 mm komt het beste tot zijn recht, waarop een goede en makkelijk gebogen werkhouding is aan te nemen door de vogel. Door de zitstokjes op goede hoogte en afstand van elkaar te plaatsen leren ze hun zogenoemde halve maanvormige houding aan te nemen. Die in Engeland “the Hop”genoemd wordt.

De Scotch moet deze aannemen bij het van stok naar stok gaan zonder aan de tralies te hangen. Hoewel de houding iets is dat in het ras aanwezig moet zijn en meestal ook wel is, is door trainen via de juiste zitstokken als dikte en afstand dit te bereiken.

Een zitstok is een belangrijk gegeven voor alle postuurrassen en zeker de houdingvogels hun kwaliteiten kunnen tonen.

Bij de Scotch is de bevedering zeer belangrijk, vooral de boven borst bevedering is gauw los. Als kwekers dit zien, zegt men dit is een kwekers fout. Bij de Scotch is gladde bevedering heel belangrijk, en zijn conditie moet in perfecte staat zijn om ook wat uit te stralen., daar staan maar 10 punten voor, maar wel heel belangrijk punt voor een Scotch Fancy..

Ook slagpennen mogen nooit te lang zijn, om een goede vleugeldracht om dit sluitend op de stuit te leggen. Een smalle lange staart komt ten goede aan de lengte van de vogel dit alles voor 5 punten.

De Scotch Fancy is een houdingvogel en daarom staan de meeste punten 25 dat is ¼ van het totale keurbriefje. Dus een vogel zonder zijn halve maanvormige houding is geen Scotch Fancy. Deze houding gebeurt doordat de vogel zijn kop naar voor trekt en daarbij de staart onder de zitstok trekt, waarbij de ruglijn eveneens een gebogen lijn maakt. Dit wordt mede gevormd door een goede pootstand, als deze te gestrekt is komt de ronding niet goed tot zijn recht. Bij dit; zich in positie zetten, moet de vogel zoveel mogelijk beweging en actie vertonen. Hij mag in geen geval nerveus door de kooi bewegen en zich nergens tegenaan leunen of steunen. Bij deze houding moet de schouders smal en goed afgerond overgaan van hals/nek naar de rug.

De vorm 20 punten van een Scotch Fancy is tapvormig van boven wat vol rond en als een concaaf naar onder, een duidelijke afgelijnd lichaam, en dat in een rond halve maanvormige rug/ borstlijn. De schouders smal en goed afgerond, en mag geen inkeping laten zien tussen de schouderbladen.

De cirkelvormige rug goed afgerond, mag niet vlak of plat zijn, Voor dit alleen staan weer 20 punten, en al deze elementen zijn het beste te zien als de vogel zijn werkhouding presenteert. Op een lange,

smalle vogel hoort geen zware kop en een dikke volle hals/nek. Maar een klein ovaalvormige kop, waarvan de schedel wel rond is en zoals je veel ziet te plat. Hals/ nek lang en zonder insnoering overlopen naar de schouders.

De staart moet lang en smal en zover mogelijk onder de zitstok, dit in het verlengde van de gebogen ruglijn, dit levert dan ook 5 punten op.

Dan wordt er een grootte geëist van 17 cm, dit gemeten van de snavel tot staarteinde. Het verschil met zijn mini partner Japan hoso 6 cm moet duidelijk zichtbaar zijn tijdens en op de wedstrijd. De Scotch Fancy moet steeds in verhouding tot zijn afmeting, slank zijn en in geen geval plomp en dik er uitzien. Maar verder in alle kleuren die kanarie’s bezitten. Met zwart en Bruin Melanine en de Gele en witte grondkleuren, dus aan de kleur wordt geen speciale eisen gesteld, behalve het artificieel rood bijkleuren mag niet.

Scotch kweker moet steeds verder zijn selectie trachten te verbeteren, om zo de standaard zoveel mogelijk te benaderen. Een Scotch Fancy wordt gemakkelijk te klein van stuk en een te volle hals - nek en losse bevedering. Er zijn streeksgewijs nog vele verschillen van grootte van de Scotch Fancy, en dit is zeer makkelijk te zien op de speciale ontmoetingsdagen van kwekers van houdingvogels. Een Duitse en Belgische Scotch is groter dan wij hier normaal zien, en daar moeten we ook trachten om ook bij te blijven en niet alleen naar de smalheid te kijken.

De Scotch Fancy is een actieve postuurvogel, waaraan veel plezier te beleven is. Het is toch nuttig veel speciaal postuurtentoonstellingen te bezoeken om zo de nodige ervaring te krijgen van dit postuurras.                                                                      

                                       Met dank aan Jan van Tuil   <Gerard Verhaegen >