leeg

GROTE INTERNATIONALE VOGELTENTOONSTELLING TE RUCPHEN:
OP 16,17 EN 18 OKTOBER 2020.

Bij deze nodigen wij u uit tot deelname aan onze Internationale t.t.die dit jaar zal worden gehouden in de zaal van Gemeenschapshuis Agora Rucphense Vaartkant 2b Rucphen Tel: 0165-341908.

Ingeschreven kan worden tot en met zondag 4 oktober 2020 tijdens de vogelbeurs.

Aan deze Internationale t.t. zijn tevens verbonden, de Regiokampioenschappenvan de speciaal clubs Zebravinken, Japanse Meeuwen en overige Lonchura’s.

PRIJZENSCHEMA :

ENKELINGEN: Deze spelen per groep.
Bij meer dan 20 vogels per groep komt er een 2e prijs.
Om kampioen te spelen moet een vogel minimaal 91 punten behalen.

STAMMEN: Deze spelen apart per groep. Doen dus niet mee met de enkelingen.
Bij meer dan 5 stammen per groep komt er een 2e prijs. Om hier voor een ereprijs in aanmerking te komen moet men minimaal 366 punten behalen inclusief eenheidspunten.
Kampioensprijzen bestaan uit geldprijzen, voor een kampioensprijs stam wordt € 10,- uitgekeerd.
Voor een kampioensprijs enkeling wordt € 5,-uitgekeerd.
Vogels ingeschreven in de verkeerde groep komen niet in aanmerking voor een ereprijs.

Klassementsprijzen: Voor dit klassement hebben wij weer plus/min. een 75-tal prachtige prijzen. Hieraan doen alleen EK vogels mee.
Per inzender is er maar één klassementsprijs te verdienen. Dit klassement gaat per 5 EK vogels van een inzender. Bij gelijk aantal punten telt bij de eerste 5 prijzen de 6e, 7e vogel totdat er een beslissing is gevallen. Bij de overige prijzen geldt: hetzelfde aantal punten dezelfde prijs.
Als hoofdprijzen in dit klassement hebben wij o.a.: 2 MAAL EEN WAARDEBON T.W.V.€ 80,- 2 MAAL EEN WAARDEBON T.W.V.€ 70.- EN 1 MAAL EEN WAARDEBON T.W.V. € 60,- DE VERDERE PRIJZEN BESTAAN UIT LEVENSMIDELENPAKKETTEN .

JEUGD: Zij kunnen apart spelen, maar kunnen ook met de volwassenen meespelen.
Voorwaarden voor die jeugdleden die apart spelen: Om de 10 vogels is er een prijs bestaande uit eremetaal. Bij de enkelingen komen er echter maar 2 groepen, namelijk 1 groep kanaries en 1 groep overigen.
Bij de jeugd worden geen stammen gevraagd.
Voor het klassement spelen de jeugdleden met de volwassen inzenders mee.
Voor de jeugdleden welke apart spelen is het vermelden van de geboortedatum verplicht.
O.K.VOGELS : ALLE O.K.VOGELS WORDEN SAMEN GEVOEGD TOT EEN GROEP.
O.K Vogels spelen alleen voor bondsprijzen.
Zangkanaries worden niet gevraagd.
Grondvogels kunnen worden ingeschreven. Deze moeten wel in het bezit zijn van een geldig inentingsbewijs.

T.T.REGLEMENT:
Art.1: Ingeschreven kan worden volgens het vraagprogramma van de N.B.v.V.
Art.2: Inschrijvingen moeten uiterlijk zondag, 1 oktober a.s. binnen zijn bij de t.t.secretaris:
J.Bruijns, Raadhuisstraat 71, 4715 CC Rucphen, tel.:0165-342700.
Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Foutieve en na sluitingsdatum ontvangen inschrijvingen lopen de kans geweigerd te worden. Persoonlijk inleveren is mogelijk op zaterdag, 30 september van 13.00 – 18.00 uur op bovenvernoemd adres en op zondag, 1 oktober tijdens de vogelbeurs van 9.00 – 12.00 uur in gemeenschapshuis
“De Vaart” St.Martinusstraat 2c, Rucphen. Tel.: 0165-341908
Art.3: Het inschrijfgeld per vogel bedraagt € 2.00. De catalogus is voor iedere inzender verplicht en kost € 3.00. De jeugd die apart spelen betalen per vogel € 1.00 en voor de catalogus € 1.50.
De jeugd die met de volwassenen meespelen betalen het volle inschrijfgeld alsook voor de catalogus.
Art.4: Ereprijzen in geld of natura worden gaarne in ontvangst genomen.
Art.5: Het inschrijfgeld, kosten catalogus en ereprijzen in geld dient men tegelijk met het inschrijfformulier te zenden aan het onder punt 2 genoemde adres.
Eventueel overmaken van geld op Rabobank te Rucphen, IBAN.nr.: NL64RABO014.49.03.032 t.n.v.
“De Vogelvrienden” Rucphen.
Wij adviseren u geen geld in enveloppen te sluiten, dan alleen aangetekend. De vereniging draagt hiervoor geen enkele verantwoording en bijkomende kosten zijn volledig voor de inzender.
Art.6: Vogels inzenden in de daarvoor bestemde kooien, zie bondsvraagprogramma, Er zijn geen kooien te huur, uitgezonderd klapkooien. Bij gebruik van klapkooien dit wel vermelden op inschrijfformulier.Kooien die vuil of afwijkend zijn worden geweigerd.
Buitenlandse inzenders inzenden in eigen kooien welke in dat land zijn voorgeschreven.
Art.7: Iedere inzender moet zijn inzendingen voorzien van de toegezonden kooinummers. Kooinummers moeten in het midden van de kooi geplakt worden.
Koepelkooien nummeren op de brede zijde.
Art.8: Kooien afleveren met volle zaadbakken rechts en drinkflesjes links aan de kooi. Alle vogels zullen in de t.t. zaal worden voorzien van drinkwater. Speciale voedingswijze of drinkwater voorziening dan vermelden op het inschrijfformulier of bij het inbrengen van de vogels. Wit zand op de bodem verplicht. Bij vruchten en Insecteneters is kattenbakvulling toegestaan.
Parkietachtige zaad op bodem toegestaan.
Art.9: Vogels inbrengen op woensdag 18, oktober van 15 t/m 21 uur in gemeenschapshuis
“De Vaart” St.Martinusstraat 2c te Rucphen, tel.: 0165-341908.
Art.10: Zieke of gebrekkige vogels worden geweigerd. Voor ziekte of sterfte tijdens de t.t. is het bestuur noch de vereniging aansprakelijk.
Art.11: Vogels en kooien zijn door de N.B.v.V. collectief verzekerd tegen brand en diefstal met braak, echter alleen indien de waarde van vogel en kooi op het inschrijfformulier is vermeld.
Art.12: Vogels mogen door niemand van de stellingen of uit de kooi worden genomen, behalve door de daartoe bevoegde personen.
Art.13: Direct na het inbrengen tot aan de officiële opening heeft niemand toegang tot de zalen, uitgezonderd het bestuur en zij die door het bestuur zijn gemachtigd.
Tijdens de opensteltijden heeft de inzender gratis toegang, mits de afhaalkaart wordt getoond.
Prijzen en vogels worden meegegeven op vertoon van de afhaalkaart.Wie het verst woont komt het eerst aan de beurt bij het afhalen van de vogels. Vogels afhalen vanaf ongeveer 16.00 uur.
Art.14: De keuring zal plaatsvinden op donderdag, 19 oktober 2017 en zal gebeuren bij kunstlicht.
Art.15: Officiële opening vrijdag, 20 oktober om 20.00 uur. Verder is de t.t. geopend :
vrijdag, 20 oktober van 20.00 tot 22.00 uur, zaterdag, 21 oktober van 10.00 tot 20.00 uur en
zondag, 22 oktober van 10.00 tot 15.00 uur.
De kampioensprijzen en de eerste 5 klassementprijzen worden uitgereikt op zaterdag, 21 oktober te 20.00 uur.Op deze avond wordt er ook een Levensmiddelen pakket t.w.v. € 100.- verloot onder de aanwezige inzenders.
Verdere prijzen kan men afhalen op zaterdag, 21 en zondag, 22 oktober tijdens de tentoonstelling. Reclames t/m zaterdag, 21 oktober.
De eindtelling op het keurbriefje vermeld is bindend en reclame hierop is niet mogelijk.
Prijsuitreiking speciaal clubs op zaterdag, 21 oktober 2017 om ongeveer 20.00 uur
Art.16: Beslissingen waarin dit reglement niet voorziet, worden door het bestuur genomen.