joomla analytics

Logo vogelvrienden

GROTE INTERNATIONALE VOGELTENTOONSTELLING TE RUCPHEN: OP 18, 19 EN 20 OKTOBER 2024

Bij deze nodigen wij u uit tot deelname aan onze Internationale t.t.die dit jaar zal worden gehouden in de zaal van Gemeenschapshuis “Agora” , Markt 2, 4715 CL, Rucphen. Tel.: 0165-224160.

Ingeschreven kan worden tot en met zondag 6 oktober 2024.
Aan deze Internationale t.t. zijn tevens verbonden, de Regiokampioenschappen van de speciaal clubs Zebravinken, Japanse Meeuwen en overige Lonchura’s.

PRIJZENSCHEMA:

ENKELINGEN: Deze spelen per groep.
Bij meer dan 20 vogels per groep komt er een 2e prijs.
Om kampioen te spelen moet een vogel minimaal 91 punten behalen.

STAMMEN: Deze spelen apart per groep. Doen dus niet mee met de enkelingen.

Bij meer dan 5 stammen per groep komt er een 2e prijs. Om hier voor een ereprijs in aanmerking te komen moet men minimaal 366 punten behalen inclusief eenheidspunten.
Kampioensprijzen bestaan uit geldprijzen, voor een kampioensprijs stam wordt € 10,- uitgekeerd.
Voor een kampioensprijs enkeling wordt € 5,-uitgekeerd.

Vogels ingeschreven in de verkeerde groep komen niet in aanmerking voor een ereprijs.

Klassementsprijzen: Voor dit klassement hebben wij weer plus/min. een 50-tal prachtige prijzen.
Hieraan doen alleen EK vogels mee.

Per inzender is er maar één klassementsprijs te verdienen. Dit klassement gaat per 5 EK vogels van een inzender.
Bij gelijk aantal punten telt bij de eerste 5 prijzen de 6e, 7e vogel totdat er een beslissing is gevallen.
Bij de overige prijzen geldt: hetzelfde aantal punten dezelfde prijs. Als hoofdprijzen in dit klassement hebben wij o.a. 2 MAAL EEN WAARDEBON T.W.V. € 80.-, 2 MAAL EEN WAARDEBON T.W.V. € 70.- EN 1 MAAL EEN WAARDEBON T.W.V. € 60.- DE VERDERE PRIJZEN BESTAAN UIT LEVENSMIDDELENPAKETTEN.

JEUGD: Zij kunnen apart spelen, maar kunnen ook met de volwassenen meespelen.

Voorwaarden voor die jeugdleden die apart spelen: Om de 10 vogels is er een prijs bestaande uit eremetaal. Bij de enkelingen komen er echter maar 2 groepen, namelijk 1 groep kanaries en 1 groep overigen. Bij de jeugd worden geen stammen gevraagd.
Voor het klassement spelen de jeugdinzenders met de volwassen inzenders mee

Voor de jeugdleden welke apart spelen is het vermelden van de geboortedatum verplicht.

O.K. Vogels worden niet gevraagd.
Zangkanaries worden niet gevraagd.

Grondvogels kunnen worden ingeschreven. Deze moeten wel in het bezit zijn van een geldig inentingsbewijs.

T.T.REGLEMENT :

Art.1: Ingeschreven kan worden volgens het vraagprogramma van de N.B.v.V. 2020/2024

Art.2: Inschrijvingen moeten uiterlijk zondag, 6 oktober a.s. binnen zijn bij de t.t.secretaris:

J.Bruijns, Raadhuisstraat 71, 4715 CC Rucphen, tel.:0165-342700.

Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Foutieve en na sluitingsdatum ontvangen inschrijvingen lopen de kans geweigerd te worden.

Art.3: Het inschrijfgeld per vogel bedraagt € 2. De catalogus is voor iedere inzender verplicht en kost € 5.00. De jeugd die apart spelen betalen per vogel € 1.- en voor de catalogus € 2.50. De jeugd die met de volwassenen meespelen betalen het volle inschrijfgeld alsook voor de catalogus.

Art.4: Ereprijzen in geld of natura worden gaarne in ontvangst genomen.

Art.5: Het inschrijfgeld, kosten catalogus en ereprijzen in geld dient men tegelijk met het inschrijfformulier te zenden aan het onder punt 2 genoemde adres.
Eventueel overmaken van geld op Rabobank te Rucphen, IBAN.nr.: NL64RABO014.49.03.032 t.n.v. “De Vogelvrienden” Rucphen.

Wij adviseren u geen geld in enveloppen te sluiten, dan alleen aangetekend. De vereniging draagt hiervoor geen enkele verantwoording en bijkomende kosten zijn volledig voor de inzender.

Art.6: Vogels inzenden in de daarvoor bestemde kooien, zie bondsvraagprogramma, Er zijn geen kooien te huur, uitgezonderd klapkooien. Bij gebruik van klapkooien dit wel vermelden op inschrijfformulier.Kooien die vuil of afwijkend zijn worden geweigerd.
Buitenlandse inzenders kunnen inzenden in eigen kooien welke in dat land zijn voorgeschreven.

Art.7: Iedere inzender moet zijn inzendingen voorzien van de toegezonden kooinummers. Kooinummers moeten in het midden van de kooi geplakt worden.Koepelkooien nummeren op de brede zijde.

Art.8: Kooien afleveren met volle zaadbakken rechts en drinkflesjes links aan de kooi. Alle vogels zullen in de t.t. zaal worden voorzien van drinkwater.
Speciale voedingswijze of drinkwater voorziening dan vermelden op het inschrijfformulier of bij het inbrengen van de vogels.
Wit zand op de bodem verplicht. Bij vruchten en Insecteneters is kattenbakvulling toegestaan.
Parkietachtige zaad op bodem toegestaan.

Art.9: Vogels inbrengen op woensdag 16 oktober van 15 t/m 21 uur in gemeenschapshuis “Agora” Markt 2 te Rucphen, tel.: 0165-224160.

Art.10: Zieke of gebrekkige vogels worden geweigerd. Voor ziekte of sterfte tijdens de t.t. is het bestuur noch de vereniging aansprakelijk.

Art.11: Vogels en kooien zijn door de N.B.v.V. collectief verzekerd tegen brand en diefstal met braak, echter alleen indien de waarde van vogel en kooi op het inschrijfformulier is vermeld.

Art.12:  Vogels mogen door niemand van de stellingen of uit de kooi worden genomen.

Art.13: Direct na het inbrengen tot aan de officiële opening heeft niemand toegang tot de zalen, uitgezonderd het bestuur en zij die door het bestuur zijn gemachtigd.

Tijdens de opensteltijden heeft de inzender gratis toegang, mits de afhaalkaart wordt getoond.

Prijzen worden meegegeven op vertoon van de afhaalkaart.

Art.14: De keuring zal plaatsvinden op donderdag, 17 oktober 2024 en zal gebeuren bij kunstlicht.

Art.15: Officiële opening vrijdag, 18 oktober om 20.00 uur. Verder is de t.t. geopend :

vrijdag, 18 oktober van 20.00 tot 22.00 uur, zaterdag, 19 oktober van 10.00 tot 20.00 uur en

zondag, 20 oktober van 10.00 tot 15.00 uur.

De kampioensprijzen en de eerste 5 klassementsprijzen worden uitgereikt op zaterdag, 19 oktober te 20.00 uur..

Reclames t/m zaterdag, 19 oktober.

De eindtelling op het keurbriefje vermeld is bindend en reclame hierop is niet mogelijk.

Prijsuitreiking speciaal clubs op zaterdag, 19 oktober 2024 om ongeveer 20.00 uur

Art. 16: Afhalen van de vogels op zondag 20 oktober 2024 vanaf ongeveer 16.00 uur

Art. 17: Door in te schrijven geeft men toestemming om adres gegevens op te slaan voor verzending van kooinummers etc.

Art. 18: Beslissingen waarin dit reglement niet voorziet, worden door het bestuur genomen.